english/engels

Jaarverslag 2019

Het grote project aangaande herstel en onderhoud van 8 begraafplaatsen  is klaar dankzij de vele handen , die hieraan hebben meegewerkt .

Het bestuur is naar Winschoten geweest , alwaar we de "nieuwe" oudste begraafplaats hebben bekeken ; daar is nu een hek geplaatst en deze zomer zal het voltooid en "ingewijd" worden , waarbij het monument vanaf de St. Vitusholt-begraafplaats herplaatst wordt .

Verder is de herdenkingssteen voor 3 overledenen in de oorlog opgericht in Hebrecht (Vlagtwedde) , hieraan werkte de Stichting financiëel mee .

Ons bestuur maakte in de synagoge van Bourtange een dienst mee met de chazan uit Osnabrück

Ook het probleem in Loppersum waar de oudste begraafplaats nog gedeeltelijk op particulier terrein ligt , is weer terug in onderhandelingen .

Ons geacht lid René S. de Vries , heeft zijn collectie boeken van de serie "Bouwstoffen voor de joodse geschiedenis ", beter bekend als de 13-delige serie over de joodse gemeenschappen in Stad en provincie , uitgegeven door de De Vey Mestdagh-stichting , geschonken aan de SHJG . De boeken zijn nu onder beheer van de secretaresse . Wie iets weten wil hierover , kan de secretaresse benaderen via het mail-adres .

Bent U al donateur ? Kent U nog meer geïnteresseerde mensen , laat het ons weten via het contact-adres .

Helaas is deze alinea zonder foto's vanwege het slechte weer ten tijde van ons bezoek aan Winschoten en Hebrecht .

 

Tocht naar Vlagtwedde en Winschoten


Bezoek aan de begraafplaats Hebrecht .

Half november 2019 is het bestuur o.l.v. haar voorzitter naar de begraafplaats Hebrecht (Vlagtwedde) geweest o.a. om de herdenkingssteen te bekijken , die dankzij giften van o.a. de Vlagtwedders is geplaatst ter herdenking van 3 Vlagtwedders , die in de oorlog overleden maar geen steen hebben gekregen . Zij zijn inmiddels in de database opgenomen.

Daar hoorden wij ook het verhaal over de grafschennis, die daar in de zomer is gepleegd . Een heel bizonder verhaal waarvan de oplossing (nog) niet duidelijk is.


Liefkensstraat met monument voor de oudste begraafplaats

Ook ging het bestuur kijken naar de vorderingen van het geplaatste hekwerk rond de oudste begraafplaats in Winschoten ; het werk is nog niet helemaal afgerond, maar het is al duidelijk te zien. 

Ook de markering met blauwe strepen over de weg laat zien hoe groot die 1e begraafplaats was .

Het hekwerk krijgt nog een bordje met vermelding van onze Stichting , die een bijdrage leverde .

Ook liepen we naar het herdenkings-monument , vlak bij , waar op een enorm groot stuk graniet de namen vermeld staan van alle joodse inwoners van Winschoten , die omgekomen zijn in de 2e wereldoorlog . Er voor staan grote Davidssterren.

Helaas is de foto vanwege slecht weer niet goed gelukt , maar dat gaan we later overdoen .

Synagoge Groningen

Nieuwsbrief van de Stichting Synagoge Groningen


Wist U dat deze Stichting een nieuwsbrief uitgeeft ?

Heeft U b.v. gemist dat een herdenkingssteen is geplaatst aan het voormalig Joods bejaardentehuis "Beth Zekenim" , dan kunt U het hele verhaal lezen (ook digitaal)  in de brief .

Er zijn meerdere exemplaren op hun site gezet ; klik in het menu op www.synagogegroningen.nl en U ziet dan de knop voor abonneren op nieuwsbrief en het is gratis .

Er staan veel wetenswaardigheden vermeld , ga eens kijken .

Boete en verzoening

In de week van 22 tot 26 juli zullen vrijwilligers van "Boete en Verzoening" restauratiewerk doen op de joodse begraafplaatsen van Kolham (Hoogezand) en Veendam.

Misschien wilt U eens gaan zien wat deze tientallen vrijwilligers uit heel het land verrichten voor onze begraafplaatsen ....

Stolpersteine Schilderswijk Groningen

Op 16 mei 2019 worden in de stad weer stolpersteine gelegd , om te beginnen om half drie aan de Kraneweg 19 ; zoals gebruikelijk is er een dienst vooraf in de synagoge .

Heeft U dit nog nooit meegemaakt ? Kom en laat U imponeren .

N.A. de Vries-lezing

Op zondagmiddag 12 mei organiseert Stichting Een Joodse Erfenis in samenwerking met Stichting Behoud Synagoge Winsum de Eerste N.A. de Vrieslezing. Spreker is historicus Femke Knoop (de lezing op 31 maart kwam te vervallen).

Op de onderstaande poster, in de bijgevoegde informatie en op onze websites (https://sjoelplein.nl/menuboven2.html ) en (http://www.synagogewinsum.nl/activiteiten ) vindt u meer informatie over deze lezing.

In verband met beperkte ruimte wordt reserveren aanbevolen. Entree is € 7,50 inclusief koffie/thee/drankje.

Open Joodse Huizen en Verzet

Op 4 mei 2019 zijn in de Stad Groningen 20 huizen open , waar joden en verzetshelden hebben gewoond ; in ieder huis is een deskundige aanwezig , die U het verhaal kan vertellen .

De dag opent in de Jeugdsjoel om 10.30u ; daar kunt U de hele dag terecht voor informatie , een rondleiding door de Folkingestraat en een plattegrond met alle open huizen .

Eerste N.A. de Vrieslezing over strijd 100 jaar vrouwenkiesrecht

Vele jaren stond de voormalige synagoge in Winsum bekend als het N.A. de Vriesgebouw. Na het gebouwtje enige jaren te hebben gehuurd van de joodse gemeente kocht in 1940 de Eerste Winsumer Bestuurdersbond (vakbeweging) het gebouwtje aan. Zij wilden het gebruiken als vergaderruimte en als buurthuis. De originele plaquette verdween en vanaf dat moment kreeg het de naam N.A. de Vriesgebouw, genoemd naar Nathan Albert (Nardus) de Vries, geboren in een joods gezin in Winsum. Nardus werd een gedreven S.D.A.P. politicus en werd na zijn verhuizing lid van de gemeenteraad in Groningen en later lid en gedeputeerde van de Provinciale Staten.

In 2010 is de voormalige synagoge gerestaureerd en teruggebracht naar de bouw uit 1879. De originele plaquette werd eveneens gerestaureerd en de naam N.A. de Vriesgebouw  verdween. Met het instellen van een jaarlijkse N.A. de Vrieslezing wil men deze geboren Winsumer weer voor het voetlicht brengen.

De eerste N.A. de Vrieslezing is op zondag 31 maart om 15.00 uur in de voormalige synagoge met als spreker historicus Femke Knoop. Onderwerp: 100 jaar vrouwenkiesrecht, waarbij er tevens aandacht zal zijn voor Agnes de Vries-Bruins, echtgenote van N.A. de Vries; ook zij was een gedreven S.D.A.P. politicus. Op 8 maart (internationale vrouwendag) werd bekend dat Agnes de Vries-Bruins als een van de 50 vrouwen een plaats heeft gekregen in de Groninger Vrouwengalerij, evenals Roosje Vos vakbondsleidster en politica. Beide vrouwen werden in 1919 geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. In haar lezing zal Femke Knoop met name dieper ingaan op het leven van Roosje Vos.

Meer informatie over deze lezing volgt binnenkort. Informatie over de Groninger Vrouwengalerij: zie onderstaande links:

https://www.nu.nl/groningen/5767899/groninger-vrouwengalerij-in-universiteitsbibliotheek.html

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/205790/Straks-kan-niemand-meer-om-deze-vrouwen-heen 

Jaarverslag 2017

U bent wellicht bekend met alle werkzaamheden van de Stichting Historisch Joods Groningen , omdat U ons volgt op onze website , want daarop plaatsten we regelmatig nieuws en foto’s , toch sommen we ze nog even op .

Het grote project begonnen in 2017 , n.l. het restaureren van 8 begraafplaatsen : Kolham , Zuidbroek , Veendam , Farmsum ,  Winschoten , Nieuweschans , Vlagtwedde en Winsum is klaar.

 De totale begroting was 250.000. – waarvan 150.000.--  werd bijgedragen door de provincie en 100.000.—door het NIK in te vullen .  Dit laatste bedrag mocht  door vrijwilligers d.m.v  werkuren verdiend worden en het dan nog resterende bedrag kwam uit andere subsidies of giften . Eén en ander is goed geëindigd . De vrijwilligers kwamen van “Boete en Verzoening” en “ Oud Winschoten”.

Door rioolwerkzaamheden werd de oudste Joodse begraafplaats ( 1731 ) aan de Liefkensstraat in Winschoten terug gevonden . Er is dus weer een Joodse begraafplaats in het centrum van de stad . De restauratie is bijna klaar , het herplaatsen van het monument dat stond op de begraafplaats aan het St. Vitusholt volgt dit voorjaar . Het hekwerk rond deze plek  is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van onze Stichting .

In Loppersum staat sinds enkele jaren een steen met daarop 23 namen aan de Schepperij/Molenweg , na grondig onderzoek bleek dit de plek van de oudste joodse begraafplaats in Loppersum . Ook was dit een niet meer herkenbare begraafplaats , want een deel van de begraafplaats ligt nog steeds op particuliere grond . Deze particulier wil een deel van deze grond afstaan en voor het resterende deel een regeling treffen . Mocht een en ander lukken dan moet er opnieuw worden ingericht . Onze stichting zal de ontwikkelingen volgen en uiteraard steunen .

Bij de restauratie in Vlagtwedde ontdekten we niet-geregistreerde begraven personen ; daar zijn in 1941 en in 1942  een drietal personen begraven , maar door de oorlog zijn er geen stenen meer geplaatst . We weten niet waar ze  begraven zijn , maar in overleg met het NIK willen we alsnog aangeven dat ook deze drie daar begraven liggen , alle gegevens zijn bekend . Door middel van een artikel in het Dagblad  van het Noorden is hiervoor aandacht gevraagd en financiële ondersteuning .

Vlagtwedder Joden

Oudste begraafplaats Winschoten

Restauratie Veendam


de vrijwilligers van Boete en Verzoening in Veendam

Het grote restauratie project op de Groninger Joodse begraafplaatsen .

Op 7 en 8 juni 2018 zijn 16 vrijwilligers van "Boete en Verzoening" bezig geweest op de begraafplaats Ommelanderwijk te Veendam .

Ondanks de hitte heeft men stenen schoon gemaakt en geschilderd ; bovendien is er na de verwijdering van een laurierhaag de grond (oppervlakte van 250 vierkante meter) gevlakt en ingezaaid met gras .

Dus weer een stap verder in het grote project !

Boekpresentatie van

Op woensdag 31 januari 2018 zal René de Vries in de O.B. te Amsterdam spreektijd krijgen met zijn verhaal over Annet Katan , het meisje dat verdween bij de bushalte te Zeerijp en nooit terug werd gezien .

Deze dag organiseert het Rode Kruis de presentatie van "De deportaties uit Nederland 1940-1945" , het boek is geschreven door Guus Luijters, Marten Jongman en Raymund Schütz .

Zo kan de heer De Vries landelijke bekendheid geven aan het verhaal van Annet uit Zeerijp .

Hierbij het adres van de website van het Rode Kruis over dit onderwerp :

https://www.rodekruis.nl/evenementen/boekpresentatie-de-deportaties-uit-nederland/ 

Opknapbeurt begraafplaatsen

de herstelwerkzaamheden in Farmsum (Delfzijl)

 

 


de singel  in Winschoten is hersteld

Restauratie joodse begraafplaatsen in Groningen in 2017

In de afgelopen week van 24 juli  gingen de vrijwilligers van "Boete en Verzoening" aan de slag in Winschoten , om daar de joodse begraafplaats onder handen te nemen . Ook vrijwilligers van de Stichting Oud-Winschoten hielpen 5 dagen hieraan mee.

De vrijwilligers van "Boete en Verzoening" zijn al geweest in Winsum en komen later nog in Farmsum en Bad Nieuweschans .

De provincie Groningen gaf subsidie voor de opknap-beurt van acht begraafplaatsen  ; later volgen nog Veendam , Zuidbroek , Kolham en Hebrecht ( Vlagtwedde ) .

EVENEMENTEN in 2017

 17 januari 2017 is de DAG VAN HET JODENDOM .

Inde Groninger synagoge organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden een bijeenkomst met 2 eminente sprekers over het thema "vreemdeling" . Tussendoor is er muziek en later gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers . Ook kan er nagepraat worden met een drankje of sapje.

Wilt U aanwezig zijn , dan graag melden bij het secretariaat van het bisdom - tel. 050-4065888 of per email l.winter@bisdomgl.nl

  --------

 The Klezmatics in de Oosterpoort , Groningen .

Op 1 februari komt naar Groningen de internationaal bekende klezmer-band , bekend als een iconische band - hun muziek is te omschrijven als wild , mystiek en provocerend .

Meer informatie vindt U op de website www.de-oosterpoort.nl/programma/the-klezmatics .

--------

Op zondagmiddag 30 april 2017 is er in de synagoge te Appingedam een lezing over het joodse gezin Akker door Roald van Elswijk , historisch onderzoeker en voorzitter van de Werkgroep Joods Appingedam .

 --------

 

                                                     

 

JAARVERSLAG 2016

Dit verslag vermeldt de daden van Uw en onze Stichting Historisch Joods Groningen , die wij pleegden ter behoud van het Joods Historisch erfgoed in Stad en Provincie. Onze Stichting blijft van nut en waarde, zeker als het gaat om aanvragen van subsidies, het geven van eigen bijdragen , het in stand houden en actualiseren van de website .

Het uitgebreide project Joodse begraafplaatsen , welk Euro 250000.--  gaat kosten, is inmiddels rond , de commissie is akkoord gegaan . Het gaat om herstelwerkzaamheden op de begraafplaatsen te Winsum , Winschoten  , Nwe. Schans , Kolham  , Farmsum , Veendam , Zuidbroek en Vlagtwedde . Ter voorbereiding van één en ander zijn nieuwe foto’s genomen van de zerken op de begraafplaats van Zuidbroek .

Op deze website kunt U nog meer  foto’s zien over de bezigheden van de Stichting bij diverse ondernemingen . Een aantal vindt U hieronder genoemd .

De uitbreiding van de synagoge Bourtange  is uitgevoerd , het huisje ernaast is gekocht en zal in 2018 deels ingericht worden als een joodse huiskamer . Er is al in 2017 een tentoonstelling gepland over Aletta Jacobs . De Vrienden van de Synagoge Bourtange zou graag een boekje uitgeven over personen , die leefden in de gemeente Vlagtwedde . Is er iemand onder de lezers , die een bijdrage zou kunnen leveren ?

Als bestuur zijn wij op excursie geweest in Westerwolde ; we zagen daar de opgeknapte begraafplaats in Oude Pekela , evenals die in Bourtange ; we bezagen de synagoge en de inrichting van het aangekochte pand ernaast . Ook liepen we langs de vermoedelijke joodse begraafplaats bij Ter Borg .

In Winschoten is bij rioleringswerkzaamheden aan de Liefkensstraatde alleroudste begraafplaats ontdekt , met nog stoffelijke resten van zeker 11 personen . Zij zijn herbegraven onder rabbinaal toezicht ; in de toekomst wordt een monument geplaatst in het aan te leggen park rondom deze begraafplaats . Onze Stichting heeft aangeboden te participeren in dit project .

Verder toonden wij belangstelling bij het leggen van Stolpersteine in Stad en provincie , o.a. in de Wassenberghstraat in de Stad .

Vorig jaar is ons bestuurslid René de Vries begonnen te werken aan een gedenkteken voor Annet Katan; dit betreft het meisje dat in 1944 verdween en het laatst gezien was bij de bushalte in Zeerijp. Er is een commissie aan het werk die dit verzorgt , daartoe heeft René de Vries een en ander aangeleverd en men is gezamenlijk ermee bezig geweest. Het resultaat is een volgeschreven boekje , dat binnenkort uitkomt ; daarbij wordt ook een monumentje onthuld waarbij de achtergebleven haarlok van Annet de hoofdrol speelt .

 

STOLPERSTEINE IN STAD EN PROVINCIE


Wassenberghstraat

Op donderdag 8 december 2016 werden de eerste 23 stolpersteine gelegd in de Wassenberghstraat in Groningen .

In de daarop volgende dagen werden nog eens 37 stuks gelegd in de provincie , o.a. in Bedum en de gemeente Delfzijl .

-------

WINSCHOTEN


Liefkensstraat Winschoten

In november 2016 is tijdens rioolwerkzaamheden aan de Liefkensstraat de ontdekking gedaan van restanten van de oudste joodse begraafplaats aldaar .

Er werden meer dan 15 stoffelijke overblijfselen gevonden ; deze zijn ter plekke herbegraven door de rabbijn .

Later wordt hier een herdenkingsteken geplaatst in het nog aan te leggen parkje

TER BORG


Vermoedelijk een joodse begraafplaats bij Ter Borg , onder Sellingen

Op onze excursie door Westerwolde zijn we ook hier langs geweest .

BGP Zuidbroek


Grafzerk van Johanna Dalsheim in Zuidbroek

Ook op de zerk van echtgenoot staat dit bizondere symbool .

Wie weet wat dit kan betekenen ?

In de database van de begraafplaats Zuidbroek hebben wij allemaal nieuwe , recente foto's geplaatst .

RESTAURATIE-FOTO'S


Oude Pekela na januari 2016

Dit is het resultaat van de opknapbeurt in Oude Pekela .

Zerken gerestaureerd , grote coniferen en bomen verwijderd en een nieuwe beukenhaag geplaatst .

Het ziet er schitterend uit !

-------

Project 2017


De restauratie van 7 begraafplaatsen kan gestart worden

BOURTANGE


Tentoonstellingsruimte in de synagoge

Door de aankoop van de woning naast de synagoge in Bourtange , wordt daarin een joodse huiskamer gerealiseerd .

De foto laat de tentoonstellingsruimte zien .

Komt dat zien , komt dat zien !

Wij zijn er geweest en hebben foto's gemaakt ; meer foto's vindt U in het fotoalbum.

--------

Oude alinea's met "Nieuws" tot 2016 zijn verplaatst naar het menu Archief !