english/engels

Begraafplaats: Groningen Moesstraat


Schematische weergave van de grafindeling aan de Moesstraat.

Afkortingen
GM : Groningen Moesstraat
JdK : Jodenkamp
A : Was lid van de afgescheiden beweging " Teshuat Jisraël" afd.4 (zie opmerkingen).
hs : achter het plaatsnummer - herdenkingssteen.
Memo : hs
H. : Hebreeuws, nog niet vertaald opschrift.
b : achter het plaatsnummer - duidt op een tweede rij overzijde middenpad (alleen Iepenlaan).
ll.k / ll. z. / ll. d. : levenloos kind , zoon, dochter, graf zonder steen.


Luchtfoto en schematisch overzicht begraafplaats Moesstraat

In de database zijn ondergebracht:
Nummer van de ligplaats
Achternaam/ Patroniem
Voornaam
Geboortedatum
Overlijdensdatum
Naam van de partner
Naam van de Vader en/of Moeder
Opmerkingen

Zoeken is mogelijk op Familienaam, Voornaam en Overlijdensdatum.

De nummering van de ligplaatsen.
Het uitgangspunt is om alle ligplaatsen in de gehele provincie Groningen (zie provinciekaart) aan te geven met een getal van zes cijfers. Uitbreiding van de data-base voor de hele provincie is een project voor de toekomst.


Uitleg codering:
eerste cijfer     =  nummer van de begraafplaats (c.q. gemeente)
tweede cijfer    =  nummer van de afdeling
derde en vierde cijfer  =  nummer van de rij (gemeten vanaf de basislijn, meestal bij de ingang)
vijfde en zesde cijfer   =  nummer van de ligplaats op die rij gemeten vanaf het middenpad.

Willekeurig voorbeeld : 120325
1 = begraafplaats ( 1 = Moesstraat)
2 = afdeling ( 1 t/m7)
03 = rij-nummer
25 = ligplaats op de rij geteld vanaf het middenpad


Plattegrond van de afdeling Jodenkamp aan de Moesstraat

Daar bij de afdeling Jodenkamp (beginnend met 17) niet van rijen gesproken kan worden, maar de zerken in een carré-vorm zijn geplaatst, wordt de nummering van de bijgevoegde plattegrond aangehouden en de rijnummers als "00" in het plaatsnummer weergegeven.

Algemeen
Voor het opstellen van deze legenda zijn er aan de Moesstraat totaal 953 stenen geregistreerd. Bij de laatste revisie in juni 2003 zijn er weer nieuwe zerken blootgelegd en hersteld.
De foto's, die werden gebruikt zijn ter beschikking gesteld door de Groninger Archieven; deze foto's werden in de 70-er jaren gemaakt door M.A. Douma, destijds in dienst van het Rijksarchief te Groningen; echter inmiddels (2003) zijn er veel zerken verdwenen, verminkt, maar óók gerestaureerd en opgeverfd
Waar mogelijk hebben wij de oude foto's vervangen door nieuwe, gemaakt in de jaren 2002 en 2003; waar nodig zullen wij ons blijven inzetten voor vervanging door actuele foto's.

In de data-base maken we gebruik van de originele begraaf-boeken (w.b. de Iepenlaan) en het "stenen archief", de grafzerken.
Verschillen met het Bevolkingsregisters der Gemeente Groningen kunnen onstaan door de Joodse tijdrekening waarbij de volgende dag begint na zonsondergang, voorafgaand aan het Gregoriaanse equivalent. Daar de zerken op een veel later tijdstip, na begraven, geplaatst worden kunnen er afwijkingen in datum en naam ontstaan. Op de zerken worden overlijdensdatum en/of begraafdatum afwisselend gehanteerd. Daar waar zerken verdwenen zijn, wordt wèl een ligplaatsnummer gereserveerd, zodat bij hèrontdekking de overledene in de data-base tussen gevoegd kan worden.