english/engels

Begraafplaats: Vlagtwedde


mogelijke plek van een Joodse begraafplaats

500 jaar was de fam. Ter Borg bezitter van landbouwgronden en natuurterreinen in Westerwolde nabij Sellingen . De laatste eigenaren, de broers Jurjen en Aike, stierven in 1961 en 1964. Bij testament lieten zij hun bezit na aan een toen te vormen  J. en A. Terborg Stichting. In 1996 is het bezit door middel van ruiling ( met uitzondering van de gebouwen ) naar Staatsbosbeheer gegaan.
Het betreffende perceeltje is duidelijk herkenbaar n.l. 80 cm hoger als de aangrenzende percelen, het is verhoogd  om dezelfde reden als de Maten (bij Ter Apel) n.l. ter voorkoming van wateroverlast. Aan de andere kant grenst het aan de hoge Es.
Bij cultuurtechnische werken na de oorlog heeft de fam. Ter Borg het perceel bewust onaangeroerd gelaten, maar op dit moment is het onbekend of er iemand begraven ligt.
Het perceel is met zware eiken begroeit.
 
 

gelegen ten Zuid-westen van Sellingen